Hyötykäytön avainluvut

99,8%

Hyötykäyttöaste

36,5%

Materiaalihyödyntäminen

63,3%

Energiahyödyntäminen

0,2%

Loppusijoitus

Biokaasun tuotanto (1.000 Nm³)

2385

2023

2351

2022

2542

2021