Toimitusjohtajan katsaus

Materiaalikierrätys keskiössä vuonna 2023

Vuosi 2023 oli meille Stormossenilla tapahtumarikas. Uuden jätelajin eli tekstiilijätteen keräys alkoi kaikilla hyötykäyttöasemilla tammikuun ensimmäisenä päivänä. Vuosi jatkui valmisteluilla kohti sitä, että Stormossen ottaisi vastuun bio- ja pakkausjätekuljetuksista. Nämä jätekuljetukset käynnistyivät heinäkuussa Stormossenin toiminta-alueen kerros- ja rivitaloissa, joissa on vähintään viisi asuntoa. Lokakuussa kuljetustehtävää laajennettiin kattamaan myös useimmat omakotitalot ja 1–4 asunnon pientalot.

Jätehuollon muutokset merkitsevät muutoksia lähes kaikille toiminta-alueen asukkaille. Sen takia asiakkaiden yhteydenottojen määrä Stormosseniin oli vuonna 2023 suurempi kuin koskaan. Järjestimme syksyllä kaikkiin Stormossenin omistajakuntiin biojätekiertueen, jonka aikana tapasimme 18 paikassa satoja innokkaita lajittelijoita.

Vaikka Stormossen on vuoden aikana keskittynyt suuresti jätealan muutoksiin, on myös tehty tulevaisuuden varalle suunnitelmia ja investointeja. Yritys on päättänyt investoida 4,8 miljoonaa euroa kolmannen bioreaktorin rakentamista varten lisääntyneen biojätemäärän käsittelyn varmistamiseksi. Kiertotalouden turvaaminen vaatii lisää lihasvoimaa biokaasun käytön lisääntyessä – etenkin raskaassa liikenteessä ja Vaasan kaupungin biokaasubusseissa. Toinen konkreettinen esimerkki kiertokulusta nähtiin vuonna 2023, kun Stormossen jakoi lietteen mädätysjäämää lannoitteeksi paikallisille maanviljelijöille.

Valtavien muutosten värittämän vuoden jälkeen haluan kiittää jätteenkuljettajia siitä, että he ovat auttaneet meitä selviytymään suuresta siirtymästä. Lisäksi haluan kiittää Stormossenin henkilökuntaa hienosta työstä sekä Stormossenin hallitusta ja omistajia hyvästä yhteistyöstä vuonna 2023.

Aimo Latvala
toimitusjohtaja