Käsittely ja hyödyntäminen

Vuonna 2023 Stormossen vastaanotti noin 100 000 tonnia erilaisia jätteitä, josta 35 prosenttia ohjattiin materiaalihyötykäyttöön ja 64 prosenttia energiahyötykäyttöön. Ainoastaan yksi prosentti sijoitettiin kaatopaikalle. Hyötykäyttöaste yhdyskuntajätteelle oli siis 99 prosenttia. Biokaasulaitoksella omistajakuntien biojätteen ja pakatun biojätteen lisäksi käsiteltiin muiden jäteyhtiöiden biojätettä.

Hyötykäyttöasemilla ja ekopisteissä vastaanotetut jätteet

Meille asiakas on tärkeä ja kiinnitämme huomiota palveluidemme jatkuvaan kehittämiseen. Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa vaarallisen jätteen ja hyötykäyttöön kelpaavan jätteen vastaanottoverkostoa, joka koostuu kahdestatoista hyötykäyttöasemasta, puutarhajäteasemasta, Rinki ekopisteitä täydentävästä ekopisteverkostosta, kiertävästä popup -hyötykäyttöasemasta ja kampanjakeräyksistä. Vuonna 2022 Maksamaan hyötykäyttöasema sekä ns. risuasema muuttuivat ns. autonomisiksi hyötykäyttöasemiksi säilyttäen kuitenkin palvelupäivän. Vuonna 2023 Vikbyn hyötykäyttöasema muuttui autonomiseksi ja vuonna 2024 lisäksi kolme muuta hyötykäyttöasemaa muutetaan autonomisiksi.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitos käsittelee lietettä ja biojätettä mädätysprosessissa ja tuottaa biokaasua ja mädätysjäämää. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja mädätysjäämästä valmistetaan kompostimultaa myyntiin. Omistajakuntien biojätteen ja lietteen lisäksi käsiteltiin Ekorosk Oy:n, Millespakka Oy:n ja Vestia Oy:n biojätettä.

Biokaasua on käytetty liikennekaasun tuotantoon. Liikennekaasun jalostuslaitos ja tankkausasema rakennettiin vuonna 2016. Helmikuussa 2017 avattiin julkinen liikennekaasun tankkausasema sekä linja-autojen hidastankkausasema jätekeskuksen kupeeseen. Vaasan kaupunki otti alkuvuodesta 2017 käyttöön biokaasulla kulkevia linja-autoja paikallisliikenteeseen. Tänään Stormossenilla tankkaavien kaasubussien kokonaislukumäärä on 23 kpl. Ajoneuvot käyttävät Stormossenin biokaasua ja ne tankataan öisin hidastankkausasemalla. Jalostuslaitos valmistui toukokuussa 2017. Toinen tankkausasema avattiin vuonna 2020. Kahden muun jäteyhtiön kanssa vuonna 2020 luotiin yhteinen valtakunnallinen biokaasun tankkausasemien tavaramerkki BIG Biokaasu. Ketju vahvistui vuoden 2023 alussa PK Biogasin tankkausasemalla Edsevössä.

Lieteperäinen mädätysjäämä luovutetaan lannoitteeksi maanviljelijöille. Biojäteperäinen mädätysjäämä kompostoidaan jätekeskuksella. Hyväksytty maanparannuskomposti luovutetaan alihankkijalle, joka sekoittaa siitä puutarhamultaa myyntinimellä Stormossenin puutarhamulta.

Biokaasulaitoksessa vastaanotetut jätteet

Westenergy

Westenergy Oy on seitsemän Länsi-Suomen alueella toimivan kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama kiertotalousyritys, joka jalostaa kierrätykseen soveltumattoman osan yhdyskuntajätteestä sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi. Laitos tuottaa vuosittain noin 50-60 prosenttia Vaasan alueen kaukolämmöstä, ja sähköä tuotetaan noin 4000 – 4500 sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin. Westenergyn tavoitteena on tuottaa hiilineutraalia energiaa vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää Westenergyn toiminnasta osoitteessa westenergy.fi. Westenergyn vuosikertomuksen löydät osoitteesta http://2023.westenergy.fi

Stormossenin toimitukset Westenergylle

Kaatopaikat

Kaatopaikka otettiin käyttöön vuonna 2004. Sen pohjarakenne on tiivis ja suotovesi johdetaan puhdistettavaksi suotovedenpuhdistamoon. Aluevaraus on tehty 11 hehtaarille, josta kuusi hehtaaria on käytössä. Kaatopaikkaa käytetään lähinnä lievästi saastuneen maan loppusijoittamiseen.