Tilinpäätöksen yhteenveto

Tuloslaskelma(1000 €)20232022
Liikevaihto15 06312 724
Liiketoiminnan muut tuotot4151 103
Materiaalit ja palvelut-7 553-6 838
Henkilöstökulut-2 860-2 535
Poistot ja arvonalentumiset-1 431-1 179
Liiketoiminnan muut kulut-3 494-2 516
Liiketulos141757
Rahoitustuotot ja -kulut-9029
Tulos rahoituserien jälkeen51788
Tilinpäätösiirrot-24119
Tuloverot0-156
Tilikauden tulos27751
Rahoitus ja rahoitusasema20232022
Taseen loppusumma, 1 000 €17 45415 781
Oma pääoma, 1 000 €5 9175 898
Vieras pääoma, 1 000 €7 3305 792
Vakavaraisuus, %46,0 %50,7 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %59 %57 %
Investoinnit (netto), 1 000 €763649
Liiketoiminnan kassavirta, 1 000 €-2921 756
Quick ratio1,31,3
Oman pääoman tuotto, %0,6 %8,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %1,7 %6,5 %

Tästä voit ladata koko tilinpäätöksen.