Sosiaalinen vastuu

Henkilöstön hyvinvointi ja työkyky

Vuonna 2023 jatkettiin edellisten vuosien tavoin esihenkilöiden kouluttamista. Tämä on myös tuottanut positiivista tulosta, koska teetetyn esihenkilökyselyn mukaan esihenkilötyöhön ollaan varsin tyytyväisiä. Esihenkilökoulutusten teemoja olivat mm. varhainen välittäminen ja tukeminen sekä esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet. Yrityskulttuurin kehittymistä on tuettu arvotyöpajoilla ja henkilöstöinfoilla sekä sisäisen viestinnän palavereilla. Tästä olemmekin saaneet positiivista palautetta, koska henkilökunta kokee, että tietävät paremmin mitä talossa tapahtuu.

Stormossen kannusti jälleen vuonna 2023 henkilökuntaa huolehtimaan työkyvystään. Kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointirahaa oli käytössä yhteensä 400€/hlö/vuosi ePassi sovelluksen kautta. ePassi on kasvattanut suosiotaan tasaisesti siten, että viime vuonna tuli käytettyä 83% tarjotusta edusta. Henkilökunnalle järjestettiin lisäksi koulutusta hyvinvoinnista ja miten siihen parhaiten vaikutamme työpäivän aikana ja sen jälkeen. Tietoisuutta lisättiin myös työpaikkakiusaamisesta, sen esiintymisestä yleisesti, ehkäisystä, tilanteiden selvittämisestä ja ratkaisemisesta. Vapaa-ajantoimikunta jatkoi niin ikään vahvaa toimintaa yhteisen hauskanpidon merkeissä ja järjesti useampia hyväntuulisia tapahtumia vuoden aikana.

Työsuojelutoimikunta

Työsuojelutoimikunnan keskeinen tehtävä on laatia työsuojeun ja työterveyden kehitysehdotus työnantajalle ja seurata työsuojelun ja työterveydenhuollon toimintaohjelman toteuttamista. Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on lisäksi laatia työsuojelukoulutusta, ohjausta ja työhön perehdyttämistä sekä osallistua työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävään toimintaan.

Johanna Penttinen-Källroos, työsuojelupäällikkö
Bjarne Krus, työsuojeluvaltuutettu, työntekijät
Tomi Poti, työntekijöiden varavaltuutettu
Magnus Söderberg,
työntekijöiden varavaltuutettu
Emelia Holmström, työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt
Maria Wikberg-Jatta, toimihenkilöiden varavaltuutettu
Ted Holtti,
toimihenkilöiden varavaltuutettu