Nyckeltal för återvinningen

99,8%

Återvinningsgrad

36,4%

Materialåtervinning

63,3%

Energiåtervinning

0,2%

Slutdeponering

Produktion av biogas (1.000 Nm³)

2385

2023

2351

2022

2542

2021