Stormossenin avainluvut

Liikevaihto

Liiketulos

Yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste

Vastaanotetut määrät