Vuorovaikutus ja viestintä

Stormossenin slogan ”Koska sillä on väliä” kertoo yrityksen arvomaailmasta ja vahvuuksista – se kannustaa asukkaita vastuulliseen elämäntapaan ja aktiiviseen lajitteluun. Stormossen kehittää palveluitaan ja toimintaansa ja tuottaa toimivia ja helppokäyttöisiä ympäristöpalveluja. Stormossen tekee puhtaamman tulevaisuuden meille kaikille. Yhtiön viestintätoiminta on suurin piirtein jaettavissa kahteen osaan, perusviestintään muun muassa lajittelusta ja palveluista sekä strategisiin tavoitteisiin tähtääviin viestintäkampanjoihin.

Stormossenin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 ja kiertotalouden edistäminen. Vuonna 2030 materiaalikierrätyksen aste on vähintään 65 prosenttia. Viestinnän ja hyvien palveluiden rooli on tässä työssä merkittävä. Viestinnän tavoitteena on lisätä materiaalikierrätystä ja saada enemmän hyvin ja oikeaan astiaan lajiteltua biojätettä biokaasulaitokselle. Siitä tuotamme liikennepolttoaineeksi jalostettavaa biokaasua ja kompostimullaksi jalostettavaa mädätysjäämää. Liikennekaasulle ja kompostimullalle on luotu omat tuotemerkit. Olemme kehittäneet ja avanneet maan ensimmäisen yrittäjävetoisen kierrätysgallerian Minimossen, edistämään kiertotaloutta myymällä tarkkaan valittuja kierrätettyjä esineitä.

Viestintää on vuonna 2023 leimannut jätehuollon muutokset liittyen uuteen jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin. Suurimmat ja useimmat muutokset tapahtuivat vuonna 2023 ja niihin liittyvää hyvää asiakkaisiin suunnattua viestintää on suunniteltu, valmisteltu ja toimenpiteitä on tehty.

Tarjotaksemme hyvää asiakaspalvelua tutkimme joka toinen vuosi, miten asiakkaat kokevat Stormossenin ja jätehuollon yleisesti. Asiakastutkimus tehdään seuraavan kerran syksyllä 2024 ja siinä keskitytään asukkaiden motivointiin entistäkin parempaan lajitteluun.

Neuvonta

Jätehuoltomääräysten muutosten vaikutus asukkaiden jätehuoltoon vuonna 2023 lisäsivät huomattavasti neuvonnan kysyntää ja neuvonnan painoalue olikin kyseisten muutosten tiedottamisessa. Neuvontavierailutilaisuuksia oli vuoden aikana 60 kpl ja niihin otti osaa 2257 henkilöä. Jätekeskuksessa vieraili lisäksi 770 henkilöä ja Minimossenilla 69. Keväällä 2023 järjestimme jätekeskuksessa avoimien ovien päivät, joihin osallistui n. 400 henkilöä. Pidimme myös infotilaisuuksia taloyhtiöiden isännöitsijöille kaikissa toiminta-alueemme kunnissa. Syksyllä toteutimme infokiertueen, jolloin vierailimme 19 paikassa toiminta-alueemme kunnissa ja tavoitimme yhteensä jopa 500 henkilöä. Osallistuimme lisäksi useisiin tapahtumiin, mm. Ympäristöystävällinen autoilu -tapahtumaan, Seurakunnan Reilun kaupan -iltapäivään, Mustasaaren 675-vuotis kekkereille ja VPS-kotipeliin. Kaikkinensa tavoitimme 3 789 ihmistä neuvontatilaisuuksien puitteissa.

Tiedotus

Vuonna 2023 viestintäosasto keskittyi kokonaan jätehuoltomuutoksien viestimiseen asukkaille. Stormossenin kotisivut toimivat aikaisempien vuosien tapaan yrityksen pääasiallisena viestintäkanavana. Kotisivujen kävijämäärä kasvoi vuonna 2023 yli 20 prosentilla verrattuna vuoteen 2022. Eniten kävijöitä oli hyötykäyttöasemasivu, jätehaku sekä jätehuoltomuutoksista kertova sivu omakotitaloille ja pientaloille (1-4 asuntoa). Kotisivujen ja sosiaalisen median kanavien lisäksi asukkaita informoitiin lukemattomin ilmoituksin sanomalehdissä, e-lehdissä, radiossa ja muissa kanavissa. Kaikille asukkaille myös postitettiin kotiin kirje, laajasisältöinen asiakaslehti ja vuosikalenteri vuoden 2023 lopussa.

Julkaisut

Asiakaslehti Postitettiin kaikkiin omistajakuntien talouksiin (n. 63 000 kpl)
Asiakaslehti Postitettiin alueemme ulkopuolella asuvalle vapaa-ajan asutukselle (n. 2 000 kpl)
Lajitteluopas 3-kielinen Jaetaan tapahtumissa ym

Sosiaaliset mediat

www.stormossen.fi 117 406 kävijää
Facebook: Stormossen 3 218 tykkääjää
Facebook: Minimossen 2 754 tykkääjää
Instagram: Stormossen 1 121 seuraajaa
Instagram: Minimossen 2 721 seuraajaa
Mobiilisovellus 16 950 latausta yhteensä