Tietoa yrityksestä

Stormossenin toiminta-alueeseen kuuluu kuusi kuntaa, ja alueella asuu noin 108 000 asukasta. Yhtiön toiminta on esimerkki todellisesta kiertotaloudesta. Käsittelemme biojätettä ja lietettä ja valmistamme niistä kompostimultaa ja liikennebiokaasua. Tuloksena on ilmaston huomioiva fiksu ravinteiden ja energian kierto.

Kierrätysgalleria Minimossen

Kierrätysgalleria Minimossen on Suomen ensimmäinen yrittäjävetoinen vastuulliseen kuluttamiseen kannustava ja inspiroiva ostospaikka, jossa myydään kierrätettyjä tuotteita. Se avattiin marraskuussa 2019. Minimossen on rakkaudella huollettujen persoonallisten tavaroiden aarreaitta, jossa on kierrätysmyymälöiden ja kahvilan lisäksi Stormossenin ensimmäinen minihyötykäyttöasema.

Biokaasua liikenteeseen

Biokaasu on paikallinen, ympäristöystävällinen, moottoriystävällinen ja edullinen polttoainevaihtoehto. Vaasanseudun ensimmäinen julkinen liikennekaasun tankkausasema sijaitsee Stormossenilla. Gastor liikennekaasun tankkausasema avattiin helmikuussa 2017 ja biokaasusta liikennepolttoainetta jalostava kaasunjalostuslaitos avattiin toukokuussa samana vuonna. Samalle alueelle on rakennettu Vaasan kaupungin kaasubusseille linja-autojen hidastankkausasema. Toinen julkinen tankkausasema avattiin toukokuussa vuonna 2020 Vaasan eteläisellä sisääntuloväylällä. Kahden muun jäteyhtiön kanssa vuonna 2020 luotiin yhteinen biokaasun tankkausasemaverkosto BIG Biokaasu, johon tänään kuuluu yhdeksän tankkausasemaa ympäri maan.

Kompostimultaa myytävänä

Stormossen mädättää biojätettä ja lietettä bioreaktoreissa. Lieteperäinen mädätysjäämä luovutetaan lannoitteeksi maanviljelijöille. Biojäteperäinen mädätysjäämä kompostoidaan jätekeskuksella. Hyväksytty maanparannuskomposti luovutetaan alihankkijalle, joka sekoittaa siitä puutarhamultaa myyntinimellä Stormossenin puutarhamulta.

Korkea hyötykäyttöaste

Vuonna 2023 Stormossenin alueen yhdyskuntajätteen hyötykäyttöaste oli yli 99 %. Materiaalihyötykäyttö on toiminnassamme keskeistä. Tavoitteena on, että 65 % yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina vuonna 2030. Tarvittava määrä hyvin lajiteltua biojätettä turvataan biokaasun ja kompostimullan tuottamiseen. Keväällä 2018 aloitettu ilmaisten paperipussien jakaminen kotitalouksille biojätteen lajittelun tukemiseksi jatkuu.

Vastaanottopisteiden verkosto

Stormossen ylläpitää kattavaa ja helposti saavutettavaa vaarallisen jätteen ja hyötykäyttöön kelpaavan jätteen vastaanottoverkostoa:

 • kierrätysgalleria Minimossen
 • kiertävä hyötykäyttöasemakontti Mikromossen (v. 2023)
 • ekopisteet
 • poltettavan jätteen avainastiat
 • kampanjakeräykset
 • miehitetyt hyötykäyttöasemat
 • autonomiset hyötykäyttöasemat
 • liikkuva hyötykäyttöasema (v. 2023)
 • puutarhajäteasema

Palvelutarjontaan kuuluvat myös

 • noutopalvelu
 • biojätepussien jakelu
 • asiakaspalvelu
 • toimiva tiedottaminen palveluista

Kuntakartta ja asukasluku 2023

 • jätekeskus
 • 11 hyötykäyttöasemaa
 • 1 puutarhajäteasema

 

Arvomme

Ammattitaidolla
Rohkeasti
Yhdessä

Lupauksemme

Hoidamme omistajakunnilta siirretyt tehtävät kestävästi, nykyaikaisesti, teknisesti tehokkaasti ja kustannustehokkaasti.

Visiomme

Olemme kiertotalouden kehitysalusta.
Kuljemme kierrätyksen kärjessä.